Så Teds stemme forandret seg ganske plutselig, ikke sant?
Underholdning

Så Teds stemme forandret seg ganske plutselig, ikke sant?