De er ikke identiske? Ja, visst, ok
Underholdning

De er ikke identiske? Ja, visst, ok